Segundo o artigo 8 da Lei de Transparencia, os suxeitos incluídos no ámbito de aplicación dese título deberán facer pública, como mínimo, a información relativa aos actos de xestión administrativa con repercusión económica ou orzamentaria que se indican, entre eles, as subvencións e axudas públicas concedidas con indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios.

Publicaranse neste punto as subvencións aprobadas por Xunta de Galicia, Deputación da coruña e calquera outra administración pública en favor do Concello de Carnota, así como as orzamentadas polo Concello en favor de distintos beneficiarios.

DOCUMENTOS PDF EXCEL
Subvencións e transferencias concedidas exercicio 2016
VER PDF Subvencións e transferencias concedidas exercicio 2016 (pendente)

DESCARGA EXCEL Subvencións e transferencias concedidas exercicio 2016 (pendente)
Subvencións e transferencias concedidas exercicio 2015  
VER PDF Subvencións e transferencias concedidas exercicio 2015 (pendente)
 
DESCARGA EXCEL Subvencións e transferencias concedidas exercicio 2015 (pendente)