O Planeamento urbanístico do Concello de Carnota foi aprobado en sesión extraordinaria do Pleno municipal o 8 de xuño de 1996 e publicada a súa aprobación no Boletín Oficial da Provincia o 26 de xullo de 1996 como aprobación do “Proxecto de normas subsidiarias do Planeamento urbanístico do Concello de Carnota” como pode verse na seguinte ligazón, onde pode consultarse o texto íntegro:

IR Á LIGAZÓN Publicación no BOP da aprobación do Plan de urbanismo

Na seguinte ligazón, pode consultar toda a información sobre o Planeamento urbanístico así como das modificacións puntuais aprobadas:

IR Á LIGAZÓN Información urbanística SIOTUGA

Na seguinte ligazón, pode consultar  a nova lei que regula a materia urbanística en Galicia na actualidade:

IR Á LIGAZÓN Lei 2/2016 do 10 de febreiro, do solo de Galicia