PLAN DE URBANISMO

Texto íntegro, normativa, modificacións puntuais…

PROGRAMAS MUNICIPAIS

Programas de gasto orzamentado polo Concello…

PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Plans de obras municipais orzamentados e fontes de financiamento…

Avaliación periódica dos plans e programas municipais…