INFORMACIÓN ECONÓMICA

INFORMACIÓN PATRIMONIAL

O Concello de Carnota ten aprobado na actualidade un inventario municipal do ano 2007.

Na seguinte ligazón pode consultarse a información do inventario realizado polo Concello – Pleno aprobado en sesión plenaria celebrada o 13 de setembro de 2007 e unha modificación posterior do ano 2010:

VER PDF Inventario municipal